מדיניות פרטיות

 

1. כללי

חברת Henkel AG & Co. KGaA, (להלן .-"הנקל"), מכבדת את הפרטיות של כל אדם המבקר באתר שלנו. כעת ברצוננו ליידע אתכם על סוגי הנתונים הנאספים על ידי הנקל וכיצד נעשה בהם שימוש.  אנו נסביר גם כיצד ביכולתכם לבדוק את מידת הדיוק של המידע ולהבטיח את מחיקת הנתונים על ידי הנקל. נתונים נאספים, מעובדים ומנוצלים בתאימות לתקנות הגנת הנתונים של המדינה שבה מצויה המחלקה האחראית לעיבוד הנתונים. אנו נוקטים בכל הפעולות הדרושות להבטחת תאימות.

הצהרת פרטיות זו אינה חלה על אתרי אינטרנט הנגישים באמצעות היפר-קישורים באתרי אינטרנט של הנקל.

2. איסוף, שימוש ועיבוד של נתונים אישיים

אנו אוספים נתונים על כל אדם ספציפי למטרות עיבוד ושימוש בלבד, אם הנכם מחליטים מרצונכם החופשי להזין את הנתונים שלכם או נותנים את הסכמתכם המפורשת לכך.  בכך, הנכם מקבלים את תנאי השימוש הבאים.

בעת ביקור באתר שלנו, נתונים מסוימים מאוחסנים אוטומטית על השרתים שלנו לצורך ניהול המערכת או למטרות של איסוף נתונים סטטיסטיים או גיבוי. נתונים אלו כוללים את שם ספק האינטרנט שלכם, ובמקרים מסוימים את כתובת IP שלכם, גרסת תוכנת הדפדפן שלכם, מערכת ההפעלה של ההתקן שנעשה בו שימוש לצורך גישה לאתר שלנו, האתר שהנכם משתמשים בו כדי לבקר אותנו, אתר האינטרנט שהנכם מבקרים בו כאשר אתם עמנו, ואם ניתן, מונחי חיפוש כלשהם שהשתמשתם בהם למציאת אתר האינטרנט שלנו. לאור הנסיבות, נתונים אלו עשויים לאפשר הסקת מסקנות על מבקרים מסוימים באתר האינטרנט.  אך לא יעשה כל שימוש בנתונים אישיים על אדם כלשהו בהקשר זה.  בנתונים אלו יעשה שימוש אך ורק לאחר הפיכתם לאנונימיים. אם הנקל מעבירה נתונים לספק שירותים חיצוני, ינקטו אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי להבטיח שהעברת הנתונים נעשתה בתאימות לתקנות החוק על הגנת נתונים.

אם סיפקתם לנו מרצונכם החופשי נתונים אישיים, אנו לא נשתמש, נעבד או נעביר נתונים אלו באופן החורג מההגבלות המותרות על פי הדין החל בנידון או שהוגדרו על ידיכם בהצהרת ההסכמה שלכם.  יתרה מזו, אנו נעביר את הנתונים שלכם אך ורק אם נהיה מחויבים לעשות כן על פי צו רשמי או שיפוטי כלשהו.

כל שינויים בהצהרת הפרטיות הזו יפורסמו בדף זה. הדבר מאפשר לכם להתעדכן בכל עת לגבי הנתונים שאנו מאחסנים וכיצד אנו אוספים נתונים אלו ומשתמשים בהם.

3. אבטחה

הנקל תאחסן את הנתונים שלכם באופן בטיחותי ותנקוט לשם כך בכל אמצעי הבטיחות הנחוצים כדי להגן על הנתונים שלכם מפני אובדן, שימוש לרעה או שינויים. שותפים חוזיים של הנקל שיש להם גישה לנתונים שלכם כדי לספק לכם שירותים למען הנקל מחויבים חוזית לשמור על מידע זה בסודיות ואינם רשאים להשתמש בנתונים שלכם לכל מטרה אחרת. במקרים מסוימים, יהיה צורך להעביר את שאלותיכם לחברות מסונפות של הנקל. במקרים אלו הנתונים שלכם יישמרו בסודיות.

4. נתונים אישיים של ילדים

הנקל אינה מעוניינת לאסוף נתונים על ילדים מתחת לגיל 14 שנים. בעת הצורך, הנקל מודיעה מפורשות לילדים במקום המתאים שאל להם לשלוח מידע אישי כלשהו להנקל.  אם הורים או אפוטרופוסים אחרים מגלים שהילדים הנתונים להשגחתם חשפו נתונים אישיים בפני הנקל, אנו מבקשים מהם לפנות אלינו בכתובת למטה (ראה סעיף 6 למטה) אם ברצונם שנתונים אלו יימחקו.  אנו נבטיח את מחיקת הנתונים ללא דיחוי.

5. קוקיס cookies

לעיון באופן השימוש ב-קוקיס cookies, באתר זה יש לפתוח את הקישור הבא.

6. מעקב של האתר

אתר זה אוסף ומאחסן נתונים למטרות שיווק ומיטוב. נתונים אלו יכולים לשמש ליצירת פרופילי משתמשים עם שמות בדויים.אנו משתמשים בקוקיס למטרה זו. קוקיס מאפשרים לנו להכיר את הדפדפן שלכם. מידע אודות השימוש באתר שמופק באמצעות שימוש בקוקיס מועבר לשרת המופעל על ידי GOOGLE בארה"ב ומאוחסן בו.

הנתונים שנאספו כאמור לא ישמשו לזיהוי אישי והמידע מאוחד עם מידע אישי אודותיך.

כתובת האימייל שלך תקוצר ע"י גוגל בין מדינות חברות בקהילה האירופאית ומדינות אחרות שבתחום האזור הכלכלי האירופאי לפני העברתה לארה"ב. רק במקרים יוצאים מן הכלל תועבר כתובת האי-מייל המלאה לשרתי גוגל בארה"ב ושם תקוצר.

הנך רשאי לבטל את הסכמתך לאיסוף נתונים ואחסונם בכל זמן לגבי העתיד. לשם כך הנך נדרש להתקין תוס    פת מתאימה מגוגל ניתנת להורדה כאן.

כאשר התוספת מותקנת בדפדפן שלך, היא מודיעה ל-(ga.js) java script code  של גוגל, לא להעביר כל מידע על ביקורו של האתר, למנתחי גוגל.

באופן חילופי להתקנת תוספת הדפדפן או לצורך מכשירים ניידים אתה יכול להשתמש

על מנת לא לאפשר בעתיד רישום מידע על אתר זה (החרגה זו ישימה רק לדפדפן הנוכחי ורק לדומיין הזה).

שיטה זו מאחסנת קוקי של החרגה על המכשיר שלך. אם תמחק קוקיס בדפדפן שלך יהיה עליך להשתמש מחדש בלינק.

עבור אינפורמציה נוספת על מעקב של האתר אנא פנה לגוגל ב.

7. הבקשות והשאלות שלכם/הממונה על הגנת המידע

נתונים מאוחסנים יימחקו על ידי הנקל עם תום התקופה בה יש לשמור אותם על פי החוזה או הדין החל בנידון או אם הנקל אינה זקוקה להם עוד.  הנכם רשאים כמובן לבקש בכל עת את מחיקת הנתונים שלכם.  הנכם רשאים גם לבטל בכל עת את הסכמתם לשימוש או לעיבוד של הנתונים האישיים שלכם בעתיד. במקרים אלו, אם יש לכם בקשות אחרות כלשהן לגבי הנתונים האישיים שלכם, נא לשלוח דוא"ל או מכתב אל הממונה על הגנת המידע שלנו, מר פרנק ליביך
(Frank Liebich), לכתובת Henkelstrasse 67, D 40191 Düsseldorf, Germany  (דוא"ל: Datenschutz@henkel.com). נא לפנות אלינו בכתובת דואר או דוא"ל זו גם אם ברצונכם לדעת האם ברשותנו נתונים שנאספו אודותיהם, ואם כן, אלו נתונים. אנו נעשה את מיטב המאמצים כדי להיענות לבקשתכם בהקדם.


8. רישום של עיבוד
חוק הגנת המידע של גרמניה (BDSG - Federal Data Protection Act ) קובע בסעיף 4g כי הממונה על הגנת המידע יציג את הנתונים הבאים בפני כל המעוניין באופן הולם על פי סעיף 4e.
1.    שם הישות האחראית: Henkel AG & Co. KGaA
2.    שותף/מנהל הנושא באחריות אישית: מועצת המנהלים של הנקל
•    קספר רורסטד (יושב ראש)
•    יאן-דירק אוריס
•    קארסטן קנובל
•    הנס ואן בילן
•    ברונו פיאצ'נזה
•    סילבי ניקול
סגן נשיא בכיר לעיבוד נתונים:
יואכים יאקל
3.    כתובת הישות האחראית:  40191 Düsseldorf, Germany
4.    מטרת האיסוף, העיבוד או השימוש בנתונים:
מטרת התאגיד היא ייצור והפצה של מוצרים כימיקלים מסוגים שונים ובמיוחד:
•    דטגרנטים, חומרי ניקוי, חומרי גלם כימיקליים, דבקים וכימיקלים תעשייתיים.
•    מוצרי טיפוח אישי וקוסמטיקה ומוצרים פרמצבטיים.
•    מצרכי מזון, חומרי אריזה.
•    ציוד טכני והתקנות.
•    רכישתו וניהולו של נדל"ן לרבות אדמה לשימוש חקלאי וליערות.
התאגיד עשוי לרכוש חברות מקומיות או זרות מכל סוג שהוא או ליטול בהן חלק או לעשות עימם עסקים או פעולות התורמים למטרות התאגיד.
נתונים המתייחסים ללקוחות, עובדים, גמלאים, עובדים של חברות מקושרות, עובדים של חברות חיצוניות (קבלני משנה), כח אדם מושכר, דורשי עבודה, ממציאים חיצוניים או יורשים בהתאמה, ספקים וספקי שירותים, לקוחות חיצוניים, לקוחות, מתנדבים במבחני צרכנים, מבקרים באתרי החברות, משקיעים וכן מנתחים פיננסיים ובעלי מניות-ככל שהדבר נחוץ לקיום המטרות המפורטות בסעיף 8(4).

5.    תיאור של קבוצות האנשים הנוגעים בדבר והנתונים או קטגוריות הנתונים שבנידון:
נתונים המתייחסים ללקוחות, עובדים, גמלאים, עובדים של חברות מקושרות, עובדים של חברות חיצוניות (קבלני משנה), כח אדם מושכר, דורשי עבודה, ממציאים חיצוניים או יורשים בהתאמה, ספקים וספקי שירותים, לקוחות חיצוניים, לקוחות, מתנדבים במבחני צרכנים, מבקרים באתרי החברות, משקיעים וכן מנתחים פיננסיים ובעלי מניות-ככל שהדבר נחוץ לקיום המטרות המפורטות בסעיף 8(4).

6.    נמענים או קטגוריות של נמענים שהנתונים עשויים להיחשף בפניהם:

רשויות ציבוריות, ביטוחי בריאות קופות חולים ומעסיקים, איגוד חבויות במקרה של קיום תקנות חוקיות, קבלנים חיצוניים בהתאם לסעיף 11 של BDSG, ספקי שירותים חיצוניים, התאגדויות של גמלאי הנקל, חברות קשורות ומחלקות פנימיות לשם קיום המטרות המפורטות בסעיף 8(4).

7.    תקופות קבועות למחיקת הנתונים:
המחוקקים קבעו מגוון רחב של חובות אחסון ותקופות אחסון. הנתונים נמחקים באופן שגרתי לאחר תום תקופות אלו. הנתונים שהוראות אלו אינן חלות עליהם יימחקו על פי המפורט בסעיף 8. [(4) חדל להתקיים].
8.    העברת נתונים מתוכננת למדינות שלישיות:
במסגרת ארגון השיווק הגלובאלי, הנתונים האישיים ייחשפו לחברי הנהלה נבחרים במדינות שלישיות. הסכמי הגנת נתונים מתאימים על פי תקן האיחוד האירופי יוסכמו בחוזים עם החברות בהתאמה.

9. התחברות באמצעות תוספי תקשורת חברתית

תוספים (להלן, "תוספים") של רשתות התקשורת החברתית פייסבוק וטוויטר עשויים להיות משובצים גם בדפי האינטרנט שלנו.  השירותים הקשורים מסופקים על ידי חברות פייסבוק וטוויטר בהתאמה (להלן, ספקים").

פייסבוק מופעל על ידי Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (להלן, "פייסבוק"). לסקירה כללית של תוספי פייסבוק נא לבקר בכתובת:  https://developers.facebook.com/docs/plugins

טוויטר מופעל על ידי Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. לסקירה כללית של לחצני טוויטר נא לבקר בכתובת:  https://twitter.com/about/resources/buttons

לשיפור ההגנה הניתנת לנתונים שלכם במהלך ביקורכם בדפי האינטרנט שלנו, תוספים אלו פועלים כ"לחצני 2 לחיצות". צורת שילוב זו מבטיח כי בעת גישה לדף מאתר האינטרנט שלנו המכיל תוספים אלו, לא תחוברו אוטומטית לשרתי הספקים.  רק אם הפעלתם את התוספים, ובכך נתתם את רשותכם להעברת הנתונים, יוכל הדפדפן ליצור קישור ישיר אל שרתי הספקים.  אז התוכן של התוספים השונים מועבר אוטומטית על ידי הספק ישירות לדפדפן שלכם ומוצג על גבי מסך המחשב שלכם.  


התוסף מודיע לספק לאלו מבין דפי האינטרנט שלנו נכנסתם.  אם במהלך צפייה באתר האינטרנט שלנו הנכם מחוברים לחשבון המשתמש שלכם בפייסבוק או בטוויטר, הספק יוכל לאסוף מידע על תחומי העניין שלכם, קרי המידע שהנכם מחפשים, באמצעות חשבון המשתמש שלכם. בעת שימוש בכל אחת מהפונקציות של התוספים (לדוגמה, לחיצה על לחצן "Like", הוספת הערה) גם מידע זה יועבר על ידי הדפדפן ישירות לספק לצורך שמירתו.

מידע נוסף על איסוף ושימוש בנתונים על ידי פייסבוק או טוויטר ועל הזכויות והאפשרויות העומדות לרשותכם כדי להגן על פרטיותכם בנסיבות אלו ניתן למצוא במידע על הגנת נתונים/פרטיות של הספקים:

מידע על הגנת נתונים/פרטיות של פייסבוק: http://www.facebook.com/policy.php

מידע על הגנת נתונים/פרטיות של טוויטר: https://twitter.com/privacy

כדי שלא להרשות לפייסבוק או לטוויטר לקשר את הביקור שלכם באתר האינטרנט שלנו לחשבון המשתמש שלכם אצל ספקים אלו, תצטרכו לנתק את חשבון המשתמש הרלוונטי לפני כל גישה לדפי האינטרנט שלנו.

אנו משתמשים באתר שלנו בתכונה DoubleClick  המסופקת על ידי  GOOGLE INC. Amphitheatre Parkway, Montain View, CA 94043. 1600 על מנת להציג לך דברי פרסום רלוונטיים. למטרה זו נעשה שימוש ב- Cookies ("עוגיות")  אשר אינן מאחסנות מידע אישי. כתובת האימייל שלך תשמש גם להתקנת העוגיות האלה  אשר ישתמשו בזיהוי אנונימי על ידי מספר שייוחס לדפדפן בו אתה משתמש על מנת לאבחן סוגי דברי פרסום על המסך והמבוקשים. זה מאפשר לגוגל באמצעות תכונה זו להציג דברי פרסומת בהתבסס על ביקורים קודמים שלך באתר הנקל או באתרים אחרים. המידע מקבצי עוגיות DoubleClick   נאגר בשרתים על ידי גוגל.

הנתונים מועברים לצד שלישי רק בכפוף להוראות החוק ו/או חוזה לעיבוד נתונים. על ידי גלישה לאתר הנקל הנך מסכים לשימוש במידע הנ"ל ועיבודו על ידי גוגל באופן המתואר לעיל. ביכולתך למנוע התקנת עוגיות  בדפדפן שבשימושך. אם אתה מסכים באופן כללי לשימוש בעוגיות,  אך אינך רוצה שייעשה שימוש בעוגיות DoubleClick, באפשרותך להיכנס ללינק הבא: (WWW.Google.com/Settings/ADS/Onweb) ולהוריד ולהתקין תוסף לדפדפן המשבית את תכונת  DoubleClick  של גוגל.